E-Coaching voor gezinshuishouders, een slimme manier van toerusten

Waarom e-coaching

Gezinshuisouders zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bezig zorg te bieden aan kinderen die door hun stevige (gedrags)problematiek veel aandacht vragen. Om naast de zorg die wordt geboden te blijven professionaliseren, coaching te krijgen en voldoende vrije tijd en ontspanning te hebben is het vaak een puzzel om goed om te gaan met de beschikbare tijd. Te meer, omdat gezinshuisouders deze ondersteuning en coaching voor het vergroten van hun professionaliteit , vaak buitenshuis ontvangen in de vorm van workshops, leergroepen, planbesprekingen e.d. E-coaching is voor de gezinshuisouders een uitkomst , omdat deze coaching ook a-synchroon kan plaatsvinden, er geen reistijd is en er geen vervanging hoeft te worden geregeld. Dit past in de gedachte van duurzaamheid. Daarnaast kun je je eigen tempo bepalen, je eigen tijd inrichten doordat je zelf steeds het tijdstip kunt kiezen en vrijuit praten en/of/ mailen vanaf je zelfgekozen omgeving.

Daarnaast zullen gezinshuisouders door gebruik van nieuwe communicatiemiddelen meer betrokkenheid kunnen tonen met de belevingswereld van de jonge generatie: de sociale media als leefmilieu. Gezinshuisouders maken aanspraak op hun zelforganiserend vermogen en worden geacht zich te verbinden met hun directe omgeving. De noodzaak hiertoe wordt versterkt door de transitie van de jeugdzorg en AWBZ van provincie naar gemeenten. Sociale media waar e-coaching onder andere gebruik van maakt, zijn onmisbaar geworden om betrokkenheid te creëren in de lokale samenleving.

Klik hier voor het projectplan

 

SOD Fonds & Fie van der Hoop Fonds steunen de ontwikkeling van preventie- en hulpprogramma’s dicht bij huis voor kinderen en ouders in problematische opvoedingssituaties.
Doe een aanvraag Bekijk de projecten Steun ons