Project: Filmproductie Kinderen en kinderwerk in de opvang

Met de DVD-productie 'Kinderen en kinderwerk in de opvang' wordt in een drie korte documantaires in beeld gebracht hoe een kind en de moeder ondersteund kunnen worden in het verwerken van geweldservaringen. In elke film staat het kind centraal en zal zijn/ haar problematiek / situatie vanuit wisselend standpunt worden bekeken. Vanuit de moeder, de jeugdhulpverlener en de therapeut wordt in beeld gebracht, zowel verbaal als non-verbaal, wat het kond nodig heeft. Welke ruimte, rust en veiligheid moet er geboden worden om het kind over zijn/ haar ervaringen te laten communiceren, het herkennen van signalen over hoe een kind zich voelt om op basis daarvan actie te kunnen ondernemen of te continueren.

Omdat in de documantaires wordt uitgegaan van de basale werkvormen van communicatie met kinderen zijn de documantaires ook zeer geschikt voor deskundigheidsbevordering. Daarnaast kunnen de documantaires worden ingezet als voorlichtingsmateriaal in jeugdzorginstellingen, pleegzorg, reguliere kinderopvang, het onderwijs, MEE en het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Naast de documantaires bevat de DVD ook een aantal interviews waarin professionals zoals jeugdhulpverleners, onderzoekers en beleidsmakers een inhoudelijke bijdrage leveren vanuit de beroepspraktijk. Zij zijn betrokken bij de visieontwikkeling van de hulp en ondersteuning aan mishandelde kinderen, of kinderen als getuigen van huiselijk geweld en hun ouders. Ook is er aandacht voor de samenwerkingsvormen, immers de vrouwenopvang is een onderdeel van de brede keten die zich richt op de aanpak van huiselijk geweld.

SOD Fonds & Fie van der Hoop Fonds steunen de ontwikkeling van preventie- en hulpprogramma’s dicht bij huis voor kinderen en ouders in problematische opvoedingssituaties.
Doe een aanvraag Bekijk de projecten Steun ons