Bestuur SOD Fonds & Fie van der Hoop Fonds

  • Jan van Schilt (voorzitter)
  • Betty Talstra (penningmeester)
  • Marijke du Burck (secretaris)
  • Yvonne van Amstel (lid)
  • Dennis van der Brink (lid)
  • Bep van Sloten (lid)

Het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden uitsluitend een onkostenvergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten.

SOD Fonds & Fie van der Hoop Fonds steunen de ontwikkeling van preventie- en hulpprogramma’s dicht bij huis voor kinderen en ouders in problematische opvoedingssituaties.
Doe een aanvraag Bekijk de projecten Steun ons