Signs of Safety De kracht van partnerschap

Korte toelichting op de film

De kracht van Signs of Safety is het betrekken van alle voor het gezin belangrijke mensen. Deze kunnen uit de familie komen maar ook uit de buurt. Daarnaast zijn er professionals, zoals leerkracht en huisarts, die een rol kunnen hebben bij herstel van veiligheid. Met alle betrokkenen deel je de zorgen en krachten. Dit gebeurt in aanwezigheid van de ouders en zo mogelijk het kind, in de vorm van een conferentie. Hierdoor ontstaat openheid en duidelijkheid voor alle partijen en krijgt ieder oog voor de verschillende visies van de deelnemers.

Klik hier voor meer informatie

SOD Fonds & Fie van der Hoop Fonds steunen de ontwikkeling van preventie- en hulpprogramma’s dicht bij huis voor kinderen en ouders in problematische opvoedingssituaties.
Doe een aanvraag Bekijk de projecten Steun ons