Aanvraag financiering

U kunt een aanvraag voor financiering indienen, indien u voldoet aan de volgende criteria:

1. Voldoet aan de doelstelling van beide fondsen

2. Innovatief en nieuwe onderzoeken/projecten in algemene zin die landelijk uitgerold kan worden

3. Het niet gaat om facilitaire zaken zoals vakanties, huisvesting en inrichting, personeelskosten 

4. Laten de regels van overige financiers of subsidiegevers het toe dat de activiteiten geheel of gedeeltelijk gefinancierd worden door beide fondsen

5. Co-financiering 

 

Zijn alle vier de criteria met een ja beantwoord stuur dan uw aanvraag in met de volgende documenten:

1. Projectplan met daarin vermeld: doel van het project, wat is de doelgroep? Geef een indicatie van de grootte van de doelgroep en de leeftijd. Is de doelgroep zelf actief in de planvorming en /of uitvoering van het project? En zo ja, hoe? Geef een omschrijving van het project waarvoor u een eventuele bijdrage van beide fondsen wilt gebruiken.  Wat voegt uw project toe aan bestaande initiatieven op dit gebied?  Wat is het beoogd resultaat van het project? Is er een concreet eindproduct voorzien, bijvoorbeeld een publicatie, video of website? De looptijd van het project en de wijze hoe de verantwoording van de realisatie van het eindproduct wordt afgelegd? Hoe geeft de organisatie continuiteit aan dit initiatief en wat is uw eigen bijdrage aan de kosten van het project.

2. Begroting en financiële onderbouwing

3. Co-financiering

4. Organisatiestructuur en inschrijving KvK

 

en stuur uw aanvraag naar: secretariaat@sod-fievanderhoopfonds.nl.

SOD Fonds & Fie van der Hoop Fonds steunen de ontwikkeling van preventie- en hulpprogramma’s dicht bij huis voor kinderen en ouders in problematische opvoedingssituaties.
Doe een aanvraag Bekijk de projecten Steun ons