Voorstelling Huisje, boompje...

Huiselijk geweld en jongeren

Doel van de voorstelling is het geheim waarmee huiselijk geweld vaak gepaard gaat, doorbreken. De voorstelling maakt duidelijk welke impact huiselijk geweld heeft op jongeren en hoe traumatiserend dit kan zijn. De voorstelling moet doen realiseren dat het signaleren en bespreekbaar maken van (beginnend) huiselijk geweld veel ellende en traumatisering van plegers, slachtoffers en kinderen kan voorkomen. De voorstelling brengt het gesprek daarover op gang onder en tussen leerlingen, docenten en eventueel ouders. De voorstelling maakt op verschillende niveaus in de onderwijsinstelling en bij medewerkers van de school de effecten van huiselijk geweld zichtbaar. De voorstelling is een eye-opener. Zo levert de voorstelling een bijdrage aan het bespreekbaar maken – en uiteindelijk stoppen - van huiselijk geweld. Te beginnen met bewustwording.

We ontwikkelen deze voorstelling en het lesmateriaal voor leerlingen vanaf 14 jaar van scholen voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in Noord-Nederland. De voorstelling is daarnaast interessant voor docenten, begeleiders, beleidsmakers, managers in het onderwijs en ouders van leerlingen.

SOD Fonds & Fie van der Hoop Fonds steunen de ontwikkeling van preventie- en hulpprogramma’s dicht bij huis voor kinderen en ouders in problematische opvoedingssituaties.
Doe een aanvraag Bekijk de projecten Steun ons