Project: Uit eigen beweging

Stichting Uit eigen beweging levert een bijdrage aan het welbevinden van kinderen, jeugdigen èn hun ouders/ opvoeders, op basis van de methode "Ho, tot hier en niet verder...!". Deze methode bestaat uit een training voor kinderen in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar én een cursus voor hun ouders/ opvoeders.

Het hoofddoel van de cursus is het bevorderen van de psychosociale weerbaarheid door het vergroten van de sociale, emotionele, cognitieve en motorische competenties van het kind en de ondersteuning van de ouders/ opvoeders. De stichting doet dit onder andere door het realiseren van verdere ontwikkeling en verdieping van de methode "Ho, tot hier en niet verder...!", de opleiding tot gecertificeerde trainer in deze methode, de kwaliteitsverbetering van de methode en de trainers die hiermee werken en door het geven van lezingen, workshops en publicaties over of op basis van de methode.

Steeds meer jongeren boven de 12 jaar raken in moeilijkheden. Uit het hele land neemt de dringende vraag naar een aanbod voor deze doelgroep toe. Het gaat daarbij onder meer om jongeren met psychosociale problemen zoals gedragsmatige, emotionele en schoolproblemen. Deze problemen worden onder andere zichtbaar in de vorm van onzekerheid, leerproblemen, spijbelen, depressiviteit en eetstoornissen. Momenteel is er nauwelijks een passend en laagdrempelig aanbod voor deze doelgroep. Met behulp van een speciaal voor deze jongeren en hun ouders/ opvoeders ontwikkeld programma kan een grote groep jongeren geholpen worden.

Ervaringen in en met het werken met deze jongeren op basis van de methode "Ho, tot hier en niet verder...!" laten positieve resultaten zien, ook in ernstige probleemsituaties. Het werken op basis van bewegen, het ervaren en doen sluit beter aan bij jongeren dan de bestaande verbale sociale vaardigheidstrainingen, gespreksvoering en meer eenzijdige weerbaarheidstrainingen. Daarnaast wordt er gewerkt vanuit een groepsgerichte interventie, waardoor de methode kosteneffectiever is dan bij individuele behandelingen.

SOD Fonds & Fie van der Hoop Fonds steunen de ontwikkeling van preventie- en hulpprogramma’s dicht bij huis voor kinderen en ouders in problematische opvoedingssituaties.
Doe een aanvraag Bekijk de projecten Steun ons