Lopende projecten

Project Beware the Loverboys Stichting Scharlaken Koord

Scharlaken Koord is een hulpverleningsinstelling die ruim 25 jaar werkzaam is vanuit een drievoudige missie rondom prostitutie. De drie kerntaken zijn: Straatwerk: het bezoeken van prostituees op hun werkplek; Preventie: het geven van landelijke preventie, voorlichting en training; Maatschappelijke hulpverlening: het geven van praktische- en/of psychosociale hulp aan vrouwen die werkzaam zijn in de prostitutie of er uit willen stappen. Preventieproject Beware of Loverboys In 2000 is Scharlaken Koord gestart met het preventieproject Beware of Loverboys. Dit lesproject maakt meiden bewust van het feit dat ze risico lopen in een verkeerde relatie te stappen. Beware of Loverboys bestaat uit drie lessen met als doelstelling: bewustwording rondom loverboy problematiek en het vormen van een eigen mening over seksualiteit en grenzen binnen relaties. Naast de lessen maakt ook voorlichting aan docenten, ouders en jeugdhulpverleners onderdeel uit van het project ‘Beware of Loverboys’. Door kennisoverdracht over de achtergronden van de meiden en de loverboys zullen zij de problematiek eerder kunnen onderkennen. Ingrijpen in het voortraject waarin het meisje klaargemaakt wordt voor prostitutiedoeleinden door de loverboy, blijkt zeer succesvol in de praktijk. Updaten en ontwikkelen van nieuw preventiemateriaal Een deel van het lesmateriaal dat gebruikt wordt tijdens de lessen is gedateerd. Met name het spel en het boekje zijn sterk verouderd. Bij die materialen wordt nog uitgegaan van de klassieke werkwijze van de loverboy (via school, afspraakjes, uitgaan). We willen in het nieuwe materiaal ook de nieuwe werkwijze via internet opnemen en beter aansluiten bij de leefwereld van de jongeren. Het gaat daarbij om:

• Het boekje Verliefd, verleid, verkocht;

• Een te ontwikkelen rap;

• Het spel Beware of Loverboys

Kompaan en De Bocht

Scholing medewerkers m.b.t. stabilisatie methodiek Vroeg Chronische Trauma

Project De Katrol

Bijdrage aan een wetenschappelijke evaluatie van de effectiviteit van De Katrol wat betreft de leerwinst (schoolresultaten) en sociale gesteldheid van het kind en leerondersteunend gedrag van de ouders.

LIRIK

Licht Instrument Risicotaxatie Kindveiligheid en Jeugdzorg, onderzoek naar betrouwbaarheid en validiteit van de LIRIK

Social Brokers

Online onderzoek platform voor jongeren met focusgroep 10-25 jaar

Bascule Amsterdam/AMC 

PCIT Home, gerandomiseerd onderzoek naar de effecten van Parent-Child Interaction Therapy bij gezinnen thuis

Fier Fryslân

Onderzoek naar getraumatiseerde moeders en hechting kinderen.

 

 

 

SOD Fonds & Fie van der Hoop Fonds steunen de ontwikkeling van preventie- en hulpprogramma’s dicht bij huis voor kinderen en ouders in problematische opvoedingssituaties.
Doe een aanvraag Bekijk de projecten Steun ons