Project: Kwaliteitsbeleving van de zorg in gezinsvormen

Uit het onderzoek van de Stichting Alexander in 2010 blijkt dat de kwaliteitsbeleving van de zorg in gezinsvormen door cliënten veel hoger wordt gewaardeerd dan de zorg in groepen. Dit resultaat is een van de drijfveren achter het werk van Alliantie Kind in Gezin. De gevonden hoge kwaliteit is een uitstekende drijfveer om een gedegen systematiek te ontwikkelen om deze kwaliteit te kunnen blijven garanderen. Zeker als het aantal gezinshuizen gaat groeien, is een systematische aanpak van de kwaliteitszorg en -borging een essentieel voor het opgenomen kind en voor de uitstraling van gezinshuizen.

De ambitie van Alliantie Kind in Gezin is dat over 10 jaar minstens de helft van alle kinderen die momenteel in tehuizen wordt opgevangen een alternatief geboden kan worden in een gezinsvorm. Dit kan zijn een pleeggezin uit het eigen netwerk, een gezinshuis of een jeugdzorgboerderij. Helaas blijkt in de praktijk dat van de 44.000 uit huis geplaatste kinderen er 20.000 terecht komen in de residentiële jeugdzorg. Ruim 95 procent van deze kinderen leeft in een groep en niet in een gezinsvorm.

Het doel van dit project is het garanderen van de kwaliteit en de kwaliteitsontwikkeling van de zorg in de gezinshuizen volgens ISO 9001. Daarnaast zal een succesvolle invoering van een aansprekend keurmerk bijdragen aan de overgang van leefgroepen naar gezinshuizen.

Het resultaat van dit project is continue aandacht voor de kwaliteitsontwikkeling van de zorg in gezinsvormen volgens een in de praktijk gevalideerde norm en met een bijbehorend en aansprekend keurmerk. De norm is zodanig opgezet dat het de inhoudelijke ontwikkeling van gezinshuizen stimuleert.

SOD Fonds & Fie van der Hoop Fonds steunen de ontwikkeling van preventie- en hulpprogramma’s dicht bij huis voor kinderen en ouders in problematische opvoedingssituaties.
Doe een aanvraag Bekijk de projecten Steun ons