Transparantie en verantwoording

 

De bestuursleden van beide fondsen verrichten hun werkzaamheden voor de fondsen op vrijwillige basis. Zij ontvangen hiervoor geen vergoeding. De daadwerkelijk gemaakte kosten voor deze werkzaamheden kunnen worden gedeclareerd.

Het bestuur laat zich professioneel ondersteunen door een accountant en heeft haar secretariaat ondergebracht bij VDH Bestuurszaken.

Postadres:

Houtmarkt 29A

2011 AL  HAARLEM

T 079 - 363 8101

E secretariaat@sod-fievanderhoopfonds.nl

SOD Fonds:

KvK nummer: 41198060

RSIN nummer: 8046.77.992

 

K&O/Fie van der Hoop Fonds:

KvK nummer:41153262

RSIN nummer: 8153.12.714

 

Het bestuur van beide fondsen werkt volgens de uitgangspunten van Good governance, is transparant en legt jaarlijks verantwoording af voor de verrichtte werkzaamheden door middel van het publiceren van de volgende gegevens op deze website:

-         een beleidsplan voor beide fondsen (in concept),

-         een activiteitenoverzicht voor beide fondsen waarin toegekende en afgewezen subsidieaanvragen zijn opgenomen 

-         een beknopt financieel jaarverslag waarin het geconsolideerde financiële resultaat van beide fondsen wordt weergegeven.

Beleidsplannen K&O Fie van der Hoopfonds en SOD fonds:

Beleidsplan K&O Fie van der Hoop 2021-2024

Klik hier

Beleidsplan SOD fonds 2021-2024

Klik hier

Activiteitenverslag en financieel jaarverslag voor beide fondsen 2022 inclusief begroting 2023:

Klik hier

Activiteitenverslag en financieel jaarverslag voor beide fondsen 2021 inclusief begroting 2022:

Klik hier

Activiteitenverslag en financieel jaarverslag voor beide fondsen 2020 inclusief begroting 2021:

Klik hier

Activiteitenverslag en financieel jaarverslag voor beide fondsen 2019:

Klik hier

 

 

 

SOD Fonds & Fie van der Hoop Fonds steunen de ontwikkeling van preventie- en hulpprogramma’s dicht bij huis voor kinderen en ouders in problematische opvoedingssituaties.
Doe een aanvraag Bekijk de projecten Steun ons