Doelstellingen in de Statuten

 

In de statuten van de Stichting Ontwikkelingsfonds Daghulp voor Jeugdigen is de volgende doelstelling opgenomen:

“De stichting heeft ten doel het bevorderen en ontwikkelen van preventie- en  hulpprogramma's dicht bij huis voor kinderen en ouders in problematische  opvoedingssituaties. De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door het financieel  steunen van vernieuwende activiteiten zoals onderzoek, speciale projecten,  experimenten, publiciteit en dergelijke.” 

In de statuten van Het K&O Fonds Fie van der Hoop is de volgende doelstelling opgenomen:

“De stichting heeft tot doel het bevorderen c.q. doen bevorderen van de harmonische ontwikkeling van kind en jeugdige. De stichting tracht dit doel te bereiken met alle haar ten dienste staande wettelijk middelen, doch in het bijzonder het financieel ondersteunen van professionele hulpverleners, het bekendheid geven aan reeds verricht onderzoek en het zelfstandig of in samenwerking met anderen verrichten c.q. doen verrichten van onderzoek naar veranderende inzichten, alsmede normen en waarden die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van kind en jeugdige, inzicht te verwerven in de verschillende vormen van pedagogische hulp- en dienstverlening aan kind en jeugdige en het signaleren c.q. stimuleren van ontwikkelingen in de werkvelden waarin deze worden uitgevoerd.”

SOD Fonds & Fie van der Hoop Fonds steunen de ontwikkeling van preventie- en hulpprogramma’s dicht bij huis voor kinderen en ouders in problematische opvoedingssituaties.
Doe een aanvraag Bekijk de projecten Steun ons