Financiële voorwaarden

  • Aanvragen die 25% van het jaarlijks te besteden bedrag te boven gaan, zullen in principe niet (volledig) worden gehonoreerd;
  • Aanvragen voor start- c.q. overbruggingsfinanciering kunnen slechts in aanmerking komen voor honorering wanneer er goede vooruitzichten zijn op (financiële) continuering van het project of de voorziening;
  • Wanneer de betreffende instelling het (restant)bedrag wil gebruikenvoor andere doeleinden, moet daarvoor een nieuwe aanvraag worden ingediend;
  • Na toekenning van middelen wordt de laatste 20% uitbetaald wanneer aan de subsidievoorwaarden is voldaan en het afgesproken eindproduct geleverd is;
SOD Fonds & Fie van der Hoop Fonds steunen de ontwikkeling van preventie- en hulpprogramma’s dicht bij huis voor kinderen en ouders in problematische opvoedingssituaties.
Doe een aanvraag Bekijk de projecten Steun ons