Aanvraagformulier financiering - Stap 1

 

Wilt u een verzoek indienen voor financiering van uw project? Dan vragen wij u eerst antwoord te geven op de volgende vragen.

Over uw aanvraag
Hebben de activiteiten waarvoor u gelden aanvraagt aantoonbare waarde voor de inhoudelijke ontwikkeling en kennisdeling t.a.v. (sociale) netwerken rond kinderen, jongeren en gezinnen, gericht op het terrein van zorg-, hulp- en dienstverlening aan deze groep?
 
Vindt de financiering van uw project plaats op basis van cofinanciering?
 
Laten de regels van overige financiers of subsidiegevers het toe dat de activiteiten geheel of gedeeltelijk gefinancierd worden door de SOD en/of K&O-Fie van der Hoop fonds?
 
Voldoet uw aanvraag aan de door de SOD en K&O-Fie van der Hoop fonds gestelde criteria voor toekenning van middelen?
 
SOD Fonds & Fie van der Hoop Fonds steunen de ontwikkeling van preventie- en hulpprogramma’s dicht bij huis voor kinderen en ouders in problematische opvoedingssituaties.
Doe een aanvraag Bekijk de projecten Steun ons